03.10.2014.

 

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

113-02-41/2014-02

 

На сајту Синдиката ЕМС: http://www.sindikatems.org.rs/stranice/aktuelnostinovosti.html, можете прочитати "Мишљење" Сектора за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је уважило синдикални апел да се период за обрачун минулог рада утврђује према одредбама важећих колективних уговора, односно за све време проведено у радном односу.

 

Минули рад

 

Новим "Мишљењем" Сектора за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 113-02-41/2014-02, да се по члану 8. став 2. Закона о раду општим актом и уговором о раду могу утврдити већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом, као и друга права која нису утврђена законом, осим ако законом није друкчије одређено, коначно је уважен синдикални апел да се период за обрачун минулог рада утврђује према одредбама важећих колективних уговора, односно за све време проведено у радном односу.

 

Погедајте Мишљење »